Přeskočit navigaci

Animátor cestovní kanceláře

Charakteristika

Animátor cestovní kanceláře zajišťuje a organizuje vhodné volnočasové kulturní a sportovní aktivity pro účastníky zájezdů.

Činnosti

  • Identifikace, příprava a realizace animačních aktivit pro odborně a účelově zaměřené zájezdy (sportovní, kulturní, oborové apod.).
  • Identifikace, příprava a realizace vhodných animačních aktivit podle potřeb a klientů a zaměření zájezdů.
  • Motivování klientů k aktivnímu zapojení do připravených animačních aktivit.
  • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro děti.
  • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro dospělé.
  • Realizování animačních programů a jejich nabízení v průběhu zájezdu podle zájmu účastníků zájezdů.
  • Vyhledávání vhodných ubytovacích zařízení, spolupracovníků a dodavatelů služeb pro animační programy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu 00 16 704
51131 - Průvodci a delegáti v cestovním ruchu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání