Přeskočit navigaci

Prodejce cestovní agentury

Charakteristika

Prodejce cestovní agentury zprostředkovává prodej tuzemských, zahraničních a kombinovaných zájezdů cestovních kanceláří.

Činnosti

  • Koordinování přípravy zájezdů na míru s objednavatelem.
  • Poskytování informací k zájezdům.
  • Poskytování poradenské služby včetně vyřizování reklamací.
  • Prodej zájezdů a vyúčtovávání poskytovaných služeb.
  • Příprava, organizování a realizace prodeje zájezdů cestovních kanceláří.
  • Vedení požadovaných evidencí - evidence prodaných služeb, přijatých plateb, přijatých dokladů, evidence vydané dokumentace, poukázek, apod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4221 - Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců) 19 880 23 038
42212 - Úředníci cestovních kanceláří a agentur 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání