Přeskočit navigaci

Pracovník cestovní agentury

Charakteristika

Pracovník cestovní agentury zajišťuje nabídku, prodej a realizaci služeb cestovní agentury, především poradenskou činnost a prodej zájezdů cestovních kanceláří klientům.

Činnosti

  • Poskytování klientského servisu zahrnujícího informační, poradenské a organizační služby v místě destinace.
  • Poskytování poradenské služby včetně vyřizování reklamací.
  • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, průvodcovských služeb, případně dalších služeb pořádaných cestovní agenturou.
  • Prodej zájezdů a vyúčtovávání poskytovaných služeb.
  • Vedení požadovaných evidencí - evidence prodaných služeb, přijatých plateb, přijatých dokladů, evidence vydané dokumentace, poukázek, apod.
  • Zajištění asistence a pomoci při řešení krizových situací klientů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání