Přeskočit navigaci

Podlahář sportovních podlah

Charakteristika

Podlahář sportovních podlah připravuje podklad, klade, lepí, stěrkuje nebo lije nášlapnou vrstvu sportovní podlahy včetně povrchové úpravy.

Činnosti

  • Kladení, stěrkování nebo lití sportovní podlahy dle členitosti, vzoru a skladby.
  • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování sportovních podlah.
  • Organizace a příprava pracoviště.
  • Provádění konečné úpravy nášlapné vrstvy sportovní podlahy.
  • Provádění lajnování sportovní podlahy.
  • Příprava a úprava podkladu (tryskáním, broušením, frézováním, tmelením, stěrkováním apod.).
  • Volba vhodné sportovní podlahoviny podle požadavků objednatele.
  • Zhotovení podlahové izolační vrstvy dle zvoleného druhu podlahoviny.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71221 - Podlaháři (kromě parketářů) 00 00
71222 - Parketáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání