Přeskočit navigaci

Správce databází

Charakteristika

Správce databáze udržuje databáze dat, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází. Rovněž se orientuje v problematice operačních systémů a síťové infrastruktury.

Činnosti

 • Instalace softwarového vybavení databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat.
 • Monitorování chodu databází (vytížení systémových prostředků, databázových parametrů, kontrola logů a trace souborů).
 • Nastavení zabezpečení databází, auditu a jeho vyhodnocení
 • Optimalizace výkonu databází, analýza problémových oblastí, návrh změn programátorům a návrhářům databází.
 • Poskytování součinnosti při řešení požadavků pracovníků podpory koncových uživatelů (hotline)
 • Sledování výskytu nových verzí (patche a update) softwarových databází, včetně jejich analýzy, doporučení nových verzí k instalaci a jejich testování.
 • Sledování vývoje v oblasti software a hardware databázových systémů.
 • Spolupráce na přípravné fázi – návrhu a implementaci nové infrastruktury, včetně vhodného databázového produktu (z licenčního hlediska).
 • Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění.
 • Zajišťování provozní dokumentace databázových systémů.
 • Záloha a obnova databází, tvorba recovery scénářů, testovací obnovy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3511 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 30 224 26 016
35110 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání