Přeskočit navigaci

Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice

Charakteristika

Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice pokrývá tvarově jednoduché šikmé střechy s rovinnými střešními plochami skládanými krytinami z přírodní břidlice.

Činnosti

  • Montáž, oprava a údržba krytin z přírodní břidlice.
  • Pokrývání tvarově jednoduchých šikmých střech s rovinnými střešními plochami všemi typy skládaných krytin z přírodní břidlice.
  • Úprava krytiny u hřebene, okapu, štítu, na nároží a úžlabí a u proniků střešních těles (komínů, ventilačních průduchů, střešních oken aj.)
  • Zhotovení podkladu pod krytinu včetně pojistné hydroizolace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71210 - Pokrývači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.