Přeskočit navigaci

Ředitel zákaznických služeb

Charakteristika

Komplexně vede a řídí organizační celek, který se zabývá řízenou obousměrnou komunikací se zákazníky a zpracováním souvisejících informací.

Činnosti

  • Definování nových vstupů a výstupů provozního systému; příp. spolupráce na tvorbě interních databází pro potřeby společnosti
  • Monitorování a analýza vlastních procesů na základě dat z provozního systému resp. ostatních dostupných datových systémů.
  • Rozvoj a koordinace činností alternativní formy zákaznické podpory.
  • Spolupráce s příslušnými organizačními útvary společnosti v oblasti vývoje provozního informačního systému a jeho podpůrných aplikací.
  • Vedení a řízení úseku zákaznických služeb, organizování a koordinace činnosti podřízených organizačních útvarů, jejichž prostřednictvím především plní své funkce.
  • Zabezpečení průběžného zpřístupňování informací ze spisové dokumentace a originálních dokumentů uložených ve spisovně pro potřeby všech útvarů společnosti.
  • Zabezpečení telefonické a elektronické komunikace s klienty společnosti prostřednictvím informační linky, oficiální elektronické adresy společnosti a dalších komunikačních kanálů.
  • Zabezpečení vedení centrální spisové služby, která vykonává činnosti spojené s ukládáním, uchováním a vyřazováním dokumentů v centrální spisovně.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1221 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 58 254 39 035
12214 - Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací 61 997 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání