Přeskočit navigaci

Manažer prodeje

Charakteristika

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Činnosti

 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Nabízení zboží a poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování, včetně zajišťování dopravy a dojednání termínů dodání.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů.
 • Tvorba obchodních a finančních plánů maloobchodní jednotky.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Vedení dokumentace související s provozem maloobchodní jednotky.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
52210 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání