Přeskočit navigaci

Specialista svařování

Charakteristika

Specialista svařování navrhuje svařovací technologie a postupy pro svařovaní konstrukcí a výrobků, u kterých jsou požadovány speciální technické znalosti dle ČSN EN a standardní požadavky na jakost dle ČSN EN.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologie a postupy svařování.
 • Navrhování svařovacího materiálu.
 • Navrhování svařovacích postupů.
 • Posuzování svarových spojů.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce.
 • Stanovování svařovací technologie a svařovacího zařízení.
 • Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Udržování a sledování norem a směrnic.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Zajišťování technologických změn.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31153 - Strojírenští technici technologové, normovači 31 890 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání