Přeskočit navigaci

PR specialista

Charakteristika

PR specialista řídí a koordinuje činnosti oddělení organizace pro styk s veřejností, zastupuje a poskytuje oficiální prohlášení za organizaci.

Činnosti

  • Komunikace se zástupci médií a redakcí, sestavování a realizace komunikačních strategií.
  • Poskytování kvalifikovaných informací především masmédiím a široké veřejnosti o plánech, dosažených výsledcích či postojích organizace k určitému tématu.
  • Příprava tiskových zpráv a jejich distribuce.
  • Příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní.
  • Realizace mediálních tréninků.
  • Vypracovávání reportů a mediálních analýz.
  • Zastupování klienta v roli mluvčího společnosti.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu 37 241 34 112
24312 - Specialisté v oblasti propagace a reklamy 29 552 24 601

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání