Přeskočit navigaci

Sommelier

Charakteristika

Sommeliér spoluvytváří gastronomický koncept, zejména pečuje o uskladněná vína, nabízí a servíruje vína a je odborníkem na vhodné kombinace vín a pokrmů.

Činnosti

  • Nabízení a prezentace vín.
  • Navrhování a vhodných kombinací vín a pokrmů.
  • Péče o sklo, karafy a další pomůcky.
  • Péče o uložení, skladování a temperaci vín.
  • Péče o vybavení baru nebo restaurace.
  • Provádění servisu a dekantace vín.
  • Servírování vína.
  • Tvorba vinného lístku.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5131 - Číšníci a servírky 10 776 18 218
51310 - Číšníci a servírky 00 00
7515 - Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci 19 813 00
75151 - Ochutnávači, degustátoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání