Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v pohostinství

Charakteristika

Pomocný pracovník v pohostinství provádí pomocné práce v ubytovacích zařízeních a při výrobě a výdeji pokrmů a nápojů.

Činnosti

  • Čištění zařízení, výrobních a pohostinských prostor, spolupráce při údržbě.
  • Doplňkový prodej zboží.
  • Jednoduchá výpomoc při výrobě pokrmů.
  • Manipulační práce.
  • Obsluha jednoduchých zařízení pohostinských provozů.
  • Výpomoc při obsluze hostů.
  • Výpomoc při úklidu a údržbě ubytovacích prostor.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 931 12 739
91123 - Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 12 158 12 317
9412 - Pomocníci v kuchyni 11 708 13 572
94120 - Pomocníci v kuchyni 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.