Přeskočit navigaci

Barman

Charakteristika

Barman připravuje a podává míchané nealkoholické a alkoholické nápoje.

Činnosti

  • Obsluha barových zařízení.
  • Péče o vybavení baru.
  • Podávání a servírování nápojů.
  • Provádění odborné instruktáže u speciálních nápojů.
  • Příprava širokého sortimentu míchaných nealkoholických a alkoholických nápojů také podle speciálních či vlastních receptur.
  • Spolupráce při přípravě a obsluze při slavnostních akcích.
  • Uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v restauraci.
  • Uskladňování a ošetřování nápojů, ovoce, přísad a surovin.
  • Vyúčtování tržeb.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5132 - Barmani 00 17 584
51320 - Barmani 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání