Přeskočit navigaci

Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu

Charakteristika

Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu nalepuje na vakuovém lisovacím zařízení fólie nebo dýhy na povrch tvarovaných a profilovaných nábytkových polotovarů či dílců.

Činnosti

  • Kontrola a nastavení parametrů vakuového lisu.
  • Nanesení lepidla na nábytkový polotovar.
  • Obalení povrchu tvarovaného a profilovaného nábytkového polotovaru dýhou nebo fólií.
  • Očištění a kontrola nábytkového polotovaru a dílce.
  • Očištění a kontrola nábytkového polotovaru.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod na základě technických podkladů.
  • Výběr a příprava lepidla.
  • Výběr dýhy a fólie pro obalování nábytkového polotovaru.
  • Vyplnění průvodní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75231 - Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 19 963 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.