Přeskočit navigaci

Chovatel exotických ptáků

Charakteristika

Chovatel exotických ptáků zajišťuje odborně vedený chov ptáků pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Činnosti

 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu zvířat proti týrání.
 • Dodržování zásad welfare s přihlédnutím k základním biologickým požadavkům chovaných druhů, stanovení maximálního možného počtu jedinců vzhledem k dimenzím a vybavení chovného zařízení.
 • Chov různých druhů ptáků pro zájmové a expoziční účely.
 • Kvalifikovaná obsluha umělých líhní a jejich údržba, zvládnutí metodiky kombinovaného odchovu.
 • Návrhy a sestavení chovných zařízení podle nároků jednotlivých druhů (venkovní a vnitřní voliéry) a podle požadavků zákazníků.
 • Obsluha a údržba základních technických zařízení sloužících k zajištění chovů.
 • Odchyty a odborná manipulace se zvířaty, příprava a realizace transportů.
 • Podávání podpůrných a léčebných preparátů dle pokynů veterinárního lékaře.
 • Sledování a vyhodnocování etologických projevů chovaných ptáků ve smyslu maximální možné biologizace a optimalizace chovu vzácných a obtížně chovatelných druhů.
 • Stanovení krmných dávek, krmný režim a příprava krmiv.
 • Vytváření chovných skupin ptáků, stimulace rozmnožování pro komerční a expoziční účely.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech a zoonóz, desinfekce a asanace chovů ve smyslu dodržování veterinárních předpisů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 00 20 575
51641 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo 00 19 942

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání