Přeskočit navigaci

Revizní technik tlakových nádob stabilních

Charakteristika

Revizní technik tlakových nádob stabilních zjišťuje, zda vyhrazené technické zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu.

Činnosti

  • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
  • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
  • Provádění revizí tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
  • Provádění zkoušek těsnosti tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
  • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
  • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31158 - Revizní technici ve strojírenství, technici STK 28 106 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.