Přeskočit navigaci

Ředitel logistiky

Charakteristika

Ředitel logistiky řídí a vede logistický útvar, zabezpečuje reálnou politiku nákupu, dodávek materiálu, dopravy, balení a distribuce zboží, surovin, strojů a odpadového hospodářství.

Činnosti

  • Jednání s klíčovými dodavateli a zákazníky v oblasti nastavení logistických procesů a dodacích podmínek.
  • Koordinace procesu hodnocení a výběru dodavatelů vzhledem k daným parametrům a ekonomické výhodnosti dodávek.
  • Koordinace procesu monitorování a analyzování trhu a dodacích podmínek k zajištění okamžité nebo budoucí dostupnosti materiálu.
  • Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku.
  • Řízení personální politiky útvaru v souladu se záměry celku, řízení a motivace podřízených zaměstnanců, hodnocení výkonu a práce s podřízenými zaměstnanci.
  • Řízení, plánování, koordinování a vyhodnocování všech logistických aktivit spojených s řízením procesů v logistickém řetězci.
  • Stanovení strategie logistiky, nákupu, dodávek a distribuce materiálu, zboží, surovin a strojů v souladu se strategií organizace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 45 740 42 646
13245 - Řídící pracovníci v oblasti logistiky 53 718 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání