Přeskočit navigaci

Vyšší úředník státního zastupitelství

Charakteristika

Vyšší úředník státního zastupitelství se podílí na výkonu státního zastupitelství vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Činnosti

  • Příprava podkladů pro návrh rozhodnutí o osvědčení obviněného ve zkušební době, stanovené v rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání a zpracování návrhů písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
  • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání a zpracovávání návrhů písemného rozhodnutí.
  • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnání.
  • Rozhodování o odměně a náhradě hotových výdajů obhájce a ustanoveného zmocněnce.
  • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a náhradách.
  • Rozhodování o vrácení a vydání věci důležité pro trestní řízení po právní moci rozhodnutí ve věci samé.
  • Vyznačování právní moci rozhodnutí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2611 - Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci 16 132 23 050
26119 - Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům 00 00
26122 - Vyšší soudní úředníci 00 29 066

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.