Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů

Charakteristika

Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů zhotovuje všechny druhy dechových žesťových hudebních nástrojů, rekonstruuje a opravuje dechové žesťové hudební nástroje soudobé i historické.

Činnosti

  • Kompletace, seřizování a ladění dechových žesťových hudebních nástrojů.
  • Kontrola kvality výrobku.
  • Montážní a demontážní práce při výrobě a opravách žesťových dechových hudebních nástrojů.
  • Odlévání součástí včetně obsluhy zařízení, vypalovacích pecí a odlévacího zařízení a jeho seřízení.
  • Opravy žesťových dechových hudebních nástrojů a základní restaurování historických nástrojů.
  • Povrchová úprava zhotovených nástrojů.
  • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
  • Příprava a manipulace s materiály používanými při výrobě součástí žesťových dechových hudebních nástrojů.
  • Ruční a strojní opracování částí žesťových dechových hudebních nástrojů.
  • Strojní ohýbání a hydraulické tvarování součástí žesťových hudebních nástrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73121 - Výrobci a opraváři hudebních nástrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.