Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů

Charakteristika

Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů zhotovuje všechny druhy dechových dřevěných hudebních nástrojů, rekonstruuje a opravuje dechové dřevěné hudební nástroje soudobé i historické.

Činnosti

  • Kompletace, seřizování a ladění dřevěných dechových hudebních nástrojů.
  • Kontrola kvality výrobku.
  • Montážní a demontážní práce při výrobě a opravách dřevěných dechových hudebních nástrojů.
  • Opravy dřevěných dechových hudebních nástrojů a základní restaurování historických nástrojů.
  • Povrchová úprava zhotovených nástrojů.
  • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
  • Příprava a manipulace s materiály pro výrobu součástí dřevěných dechových hudebních nástrojů.
  • Ruční a strojní opracování částí dřevěných dechových hudebních nástrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73121 - Výrobci a opraváři hudebních nástrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.