Přeskočit navigaci

Asistent státního zástupce

Charakteristika

Asistent státního zástupce vykonává pro státního zástupce, k němuž je přidělen, právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a úkony svěřené jinak zvláštním předpisem právnímu čekateli státního zastupitelství.

Činnosti

  • Evidence důležitých informací, poznatků a judikatury.
  • Provádění prácí v oboru statistiky, zpracovávání analytických materiálů.
  • Provádění rozhodovací činnosti a ostatních činností v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem.
  • Provádění vybraných činností v informačním systému státního zastupitelství, např. vyhledávání údajů v rejstříku, práce s příslušnými informacemi, vkládání vybraných dokumentů.
  • Příprava podkladů a vypracování nástinu jednoduchých rozhodnutí pro státního zástupce.
  • Tvorba právních expertiz pro státního zástupce.
  • Vykonávání dalších odborných právních činností.
  • Vykonávání různých přípravných prácí a úkonů pro státního zástupce dle jeho pokynů a požadavků.
  • Zajišťování součinnosti a komunikace s policejními orgány a dalšími institucemi, orgány veřejné správy, soudy podle pokynů státního zástupce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2611 - Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci 16 132 23 050
26119 - Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání