Přeskočit navigaci

Vykonavatel

Charakteristika

Vykonavatel zajišťuje jako zaměstnanec soudu výkon rozhodnutí na základě návrhů oprávněných osob.

Činnosti

  • Jednání s účastníky a vyzývání povinného k dobrovolnému plnění.
  • Plnění soudcem stanovených úkolů při vyklízení nemovitosti.
  • Provádění dražeb.
  • Provádění odhadu movitých věcí.
  • Provádění soupisu majetku a zajištění sepsaných věcí.
  • Provádění úkonů spojených s vykázáním určené osoby ze společného obydlí ve spolupráci se soudcem.
  • Přijímání plnění od povinného, které souvisí s výkonem rozhodnutí.
  • Realizace výkonu rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 25 181 27 740
34112 - Soudní vykonavatelé 00 26 777

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání