Přeskočit navigaci

Protokolující úředník

Charakteristika

Protokolující úředník zajišťuje protokolaci v jednací síni a přepisování zvukových záznamů.

Činnosti

  • Indexace počátku výpovědi konkrétních osob.
  • Obsluha nahrávacího zařízení.
  • Písemné vyhotovení protokolu.
  • Překopírování záznamů na nosič zvukového záznamu a jeho označení.
  • Seznámení se s obsahem spisu.
  • Vedení příslušné soudní dokumentace a trestních spisů.
  • Zpracování písemností podle pokynů v referátu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3342 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 25 402
33420 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání