Přeskočit navigaci

Vedoucí soudní kanceláře

Charakteristika

Vedoucí soudní kanceláře organizuje a řídí činnost soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství v souladu s vnitřním a kancelářským řádem.

Činnosti

  • Ověřování zaplacení soudních poplatků.
  • Poskytování informací stanovených příslušnými předpisy určeným úřadům.
  • Provádění lustrace u žalob, návrhů na výkon rozhodnutí či exekuce, obžalob, návrhů na potrestání.
  • Přijímání oznámení účastníků řízení, svědků a znalců o změně adresy nebo jména a příjmení.
  • Vedení rejstříků a dalších evidenčních pomůcek v informačních systémech soudu včetně vyznačování změn.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3342 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 25 402
33420 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání