Přeskočit navigaci

Inspektor prodejen

Charakteristika

Inspektor prodejen řídí a koordinuje činnost vedoucích maloobchodních prodejen, popř. manažerů prodeje.

Činnosti

  • Provádění kontroly cen a oceňování zboží v prodejních prostorách.
  • Provádění kontroly čerpání energií.
  • Provádění kontroly dodržování marketingového plánu.
  • Provádění kontroly dodržování vnitropodnikových směrnic.
  • Provádění kontroly docházky, dodržování předepsaného oblečení a obuvi.
  • Provádění kontroly evidence tržeb, příjmových a výdajových dokladů, dodacích listů a faktur.
  • Provádění kontroly HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů).
  • Spolupráce s nadřízenými kontrolními orgány.
  • Spolupráce s vedoucím maloobchodní prodejny v oblasti personální.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33435 - Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) 31 573 31 047

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání