Přeskočit navigaci

Soudní tajemník

Charakteristika

Soudní tajemník vykonává rozhodovací činnost podle jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.

Činnosti

  • Provádění výpočtu nákladů řízení a nákladů obhajoby.
  • Provádění výslechů účastníků řízení a úkonů v rámci dožádání.
  • Vedení soudní dokumentace a soudních spisů.
  • Vyhledávání dat a informací v evidencích státní správy a ostatních veřejných informačních systémech v oblasti justice.
  • Výkon kompetencí v souladu s jednacím řádem pro okresní a krajské soudy.
  • Zpracování porozsudkové agendy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 25 181 27 740
34112 - Soudní vykonavatelé 00 26 777

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání