Přeskočit navigaci

Dozorčí úředník

Charakteristika

Dozorčí úředník koordinuje, metodicky vede a kontroluje činnosti a chod soudních kanceláří.

Činnosti

  • Dohled nad vedením spisovny a prováděným skartačním řízením.
  • Kontrola dodržování vnitřního a kancelářského řádu.
  • Navrhování opatření pro odstranění nedostatků zjištěných z kontrolní činnosti.
  • Provádění dílčích úkonů souvisejících s přípravou zpráv a statistických výstupů.
  • Provádění kontroly práce soudních kanceláří.
  • Seznamování vedení soudu a zaměstnanců s výsledky kontrolní činnosti.
  • Tvorba pokynů a metodik pro činnost soudních kanceláří.
  • Zajišťování chodu soudních kanceláří v souladu s platnými pokyny a předpisy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33435 - Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) 31 573 31 047

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání