Přeskočit navigaci

Recepční

Charakteristika

Recepční zajišťuje ubytování a doplňkové služby v ubytovacím zařízení.

Činnosti

  • Komunikace se zákazníky v cizím jazyce.
  • Nabízení a prodej doprovodných služeb.
  • Pokladní činnosti včetně vedení účetní evidence.
  • Poskytování informací o nabízených službách.
  • Prodej a evidence prodeje doplňkového sortimentu.
  • Provádění směnárenské činnosti.
  • Předávání pokynů spolupracovníkům zajišťujícím servis hotelovým hostům.
  • Příjem a evidence hostů.
  • Vyřizování reklamací hostů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4224 - Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních 16 183 20 129
42240 - Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání