Přeskočit navigaci

Provozní

Charakteristika

Provozní organizuje a řídí provoz úseku, vyřizuje objednávky a reklamace, zajišťuje technické vybavení a jeho údržbu.

Činnosti

  • Jednání s inspekčními orgány.
  • Kalkulace cen poskytovaných služeb.
  • Poskytování informací o poskytovaných službách a jejich cenách zákazníkům.
  • Projednávání a přijímání objednávek včetně vedení evidence.
  • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
  • Provádění kontroly správnosti pokladních operací a jejich evidence.
  • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
  • Řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu.
  • Řízení kvality poskytovaných služeb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51512 - Provozní pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) 16 002 22 618

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání