Přeskočit navigaci

Pracovník pohostinství a hotelového provozu

Charakteristika

Pracovník pohostinství a hotelového provozu zabezpečuje činnosti v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb.

Činnosti

  • Jednání s inspekčními orgány.
  • Kontrola kvality poskytovaných služeb.
  • Projednávání a přijímání objednávek od zákazníků.
  • Provádění pokladních operací.
  • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
  • Řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu.
  • Spoluvytváření obchodní strategie.
  • Zabezpečení dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
  • Zajišťování technického vybavení a údržby určeného úseku.
  • Základní komunikace se zákazníky v cizím jazyce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.