Přeskočit navigaci

Vedoucí stravovacího úseku

Charakteristika

Vedoucí stravovacího úseku řídí oblast stravování ve větší provozní jednotce.

Činnosti

 • Kontrola kvality poskytovaných služeb včetně přípravy pokrmů a nápojů.
 • Kontrola správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb.
 • Kontrola způsobu a formy nakládání s jídly, potravinami a jejich dalšího uchovávání (HACCP).
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů zaměstnanců stravovacího úseku.
 • Provádění kontroly dodržování pracovní kázně.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Řízení a organizace práce provozních jednotek kuchyně, odbytových středisek a stewardingu (úklidu kuchyně).
 • Vedení jednání s obchodními partnery.
 • Vytváření koncepce stravovacího úseku a cenové strategie.
 • Zajišťování školení personálu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1412 - Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb 20 996 29 682
14121 - Řídící pracovníci v restauracích 21 037 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání