Přeskočit navigaci

Vedoucí rezervačního oddělení

Charakteristika

Vedoucí rezervačního oddělení řídí ubytovací provoz s kapacitou vyšší než 150 lůžek.

Činnosti

 • Komunikace se zákazníky v cizím jazyce.
 • Koordinace činností rezervačního oddělení ve vztahu k ostatním úsekům.
 • Monitorování spokojenosti hostů.
 • Projednávání a řešení závažných reklamací týkajících se rezervací.
 • Realizace obchodní strategie.
 • Reprezentace hotelu při obchodních jednáních s tuzemskými i zahraničními klienty.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Řízení pracovníků rezervačního oddělení
 • Uzavírání kontraktů a smluv na poskytování ubytování a hotelových služeb.
 • Vydávání operativních rozhodnutí k zajištění plynulého provozu ubytovacího úseku.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb zaměstnanců rezervačního oddělení.
 • Zpracovávání pravidelných hlášení a výstupů o obsazenosti hotelu a naplnění cenové strategie.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1411 - Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb 35 454 37 545
14111 - Řídící pracovníci v hotelích 38 066 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.