Přeskočit navigaci

Vedoucí recepce

Charakteristika

Vedoucí recepce řídí a organizuje práce v hotelové recepci, poskytuje informace o hotelových službách.

Činnosti

  • Komunikace se zákazníky v cizím jazyce.
  • Kontrola vedení evidence ubytovaných hostů a poskytnutých služeb.
  • Kontrolování prodeje doplňkového sortimentu a jeho evidence.
  • Organizace a řízení činnosti pracovníků recepce.
  • Poskytování informací o ubytovacích službách a cenách klientům a obchodním partnerům.
  • Provádění kontroly správnosti pokladních operací, směnárenské činnosti a jejich evidence.
  • Provádění rozpisu služeb pracovníků recepce.
  • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
  • Sjednávání smluvních podmínek na ubytovací služby.
  • Zajišťování školení personálu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1411 - Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb 35 454 37 545
14111 - Řídící pracovníci v hotelích 38 066 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání