Přeskočit navigaci

Vedoucí recepce

Charakteristika

Vedoucí recepce řídí a organizuje práce v hotelové recepci, poskytuje informace o hotelových službách.

Činnosti

  • Komunikace se zákazníky v cizím jazyce.
  • Kontrola vedení evidence ubytovaných hostů a poskytnutých služeb.
  • Kontrolování prodeje doplňkového sortimentu a jeho evidence.
  • Organizace a řízení činnosti pracovníků recepce.
  • Poskytování informací o ubytovacích službách a cenách klientům a obchodním partnerům.
  • Provádění kontroly správnosti pokladních operací, směnárenské činnosti a jejich evidence.
  • Provádění rozpisu služeb pracovníků recepce.
  • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
  • Sjednávání smluvních podmínek na ubytovací služby.
  • Zajišťování školení personálu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1411 - Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb 35 454 37 545
14111 - Řídící pracovníci v hotelích 38 066 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání