Přeskočit navigaci

Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu

Charakteristika

Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu řídí a zajišťuje ubytovací a stravovací služby ve větší provozní jednotce.

Činnosti

 • Komunikace se zákazníky v cizím jazyce.
 • Kontrolování správnosti účtovaných cen za služby.
 • Oerativních řízení provozu.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci.
 • Provádění kontroly správnosti pokladních a účetních dokladů.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Reprezentace hotelu při obchodních jednáních.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Řízení pracovníků rezervačního oddělení, hotelové recepce a stravovacího úseku.
 • Sledování prodeje doplňkového sortimentu, jeho skladových zásob a evidence prodeje.
 • Sledování úrovně a jakosti poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Spolupráce na vytváření strategie a cenové politiky firmy.
 • Uzavírání kontraktů a smluv na poskytování služeb.
 • Zabezpečování školení personálu.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb zaměstnanců jednotlivých úseků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.