Přeskočit navigaci

Manažer marketingu

Charakteristika

Manažer marketingu řídí marketingové aktivity firmy. Řídí, koordinuje a podílí se na marketingovém výzkumu, plánování výrobků a trhů, tvorbě cen, distribuční politice, podpoře prodeje a plánování služeb zákazníkům.

Činnosti

 • Analyzování prodeje a trhů včetně pravidelného monitorování.
 • Komunikace s dalšími odděleními organizace a koordinace marketingových aktivit napříč organizací.
 • Komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv, public relations.
 • Příprava a koordinace marketingových strategií.
 • Reprezentování organizace na veletrzích, výstavách, jednáních s obchodními partnery, klíčovými zákazníky a dalšími subjekty.
 • Rozhodování o vzhledu a náplni propagačních materiálů.
 • Řízení marketingových průzkumů.
 • Sestavování a vyhodnocování SWOT analýzy.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Vedení oddělení marketingu.
 • Vyhledávání a vyhodnocování příležitostí na trhu.
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Zabezpečování efektivní distribuce marketingových materiálů.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1221 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 58 254 39 035
12213 - Řídící pracovníci v oblasti marketingu 44 227 00
2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu 37 241 34 112
24311 - Specialisté v oblasti marketingu 41 673 36 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání