Přeskočit navigaci

Technik diagnostik kanalizační sítě

Charakteristika

Technik diagnostik kanalizační sítě vyhodnocuje a zpracovává záznamy z diagnostických prohlídek kanalizačních sítí.

Činnosti

  • Evidence nálezů na kanalizační síti.
  • Řízení činnosti diagnostiků kanalizačních sítí.
  • Vkládání záznamů z prohlídek do mapových podkladů nebo do GIS (grafický informační systém).
  • Vyhodnocení podkladů a záznamů z prohlídek kanalizačních sítí.
  • Zpracování havarijních nálezů na kanalizační síti.
  • Zpracování podnětů pro opravy a rekonstrukce kanalizačních sítí.
  • Zpracování záznamů z diagnostických prohlídek kanalizačních sítí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31125 - Stavební technici kontroly kvality, laboranti 30 475 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.