Přeskočit navigaci

Aromaterapeut

Charakteristika

Aromaterapeut používá aromaterapeutické přípravky k udržení, podpoře a zlepšení fyzické, emocionální a duševní pohody klienta.

Činnosti

  • Objednávání surovin do provozovny a skladování aromaterapeutických přípravků.
  • Poradenská činnost a doporučení přípravků a postupů na domácí použití.
  • Použití aromaterapeutických surovin (např. éterických olejů, rostlinných olejů).
  • Provádění ručních masáží celého těla.
  • Volba éterických olejů s ohledem na jejich rizikové faktory.
  • Volba éterických olejů v souladu s aktuálním stavem klienta.
  • Volba vhodného postupu ošetření (inhalace, masáž, obklady, koupele, rozprašování).
  • Vytváření kompozic éterických olejů.
  • Zjištění a vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu klienta a případných kontraindikací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech 17 475 18 400
51429 - Ostatní pracovníci v oborech příbuzných kosmetice 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání