Přeskočit navigaci

Samostatný referent spisové služby

Charakteristika

Samostatný referent spisové služby komplexně zajišťuje předarchivní péči a výběr archiválií ve skartačním i mimoskartačním řízení, a dále dohled nad spisovou službou u jednotlivých původců.

Činnosti

  • Dohled nad spisovnami.
  • Evidence archiválií v rámci Národního archivního dědictví.
  • Odborná publikační činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
  • Projednání zabezpečení dokumentů zaniklých společností.
  • Přednášková a výstavní činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
  • Příprava opisů, výpisů a kopií z archiválií.
  • Výběr archiválií ve skartačním i v mimoskartačním řízení.
  • Zpracovávání archivních rešerší.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2621 - Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů 30 165 25 098
26211 - Specialisté archiváři 00 25 024

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.