Přeskočit navigaci

Samostatný archivář

Charakteristika

Samostatný archivář komplexně zajišťuje předarchivní péči a výběr archiválií ve skartačním i mimoskartačním řízení, dohled nad spisovou službou a dále odbornou správu a ochranu archivních fondů a sbírek.

Činnosti

  • Dohled nad spisovnami.
  • Evidence archiválií v rámci Národního archivního dědictví.
  • Odborná publikační činnost oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
  • Ochrana archivních souborů a péče o ně.
  • Projednání zabezpečení dokumentů zaniklých společností.
  • Přednášková a výstavní činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
  • Příprava opisů, výpisů a kopií z archiválií.
  • Výběr archiválií ve skartačním i v mimoskartačním řízení.
  • Zpracování archiválií.
  • Zpracovávání archivních rešerší.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání