Přeskočit navigaci

Archivář v badatelně

Charakteristika

Archivář v badatelně vykonává výpůjční služby v badatelně nebo ve studovně archivu.

Činnosti

  • Přednášková a výstavní činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
  • Příprava opisů, výpisů a kopií z archiválií.
  • Vedení evidence badatelů.
  • Vyhledávání archiválií.
  • Vykonávání výpůjční služby v badatelně nebo ve studovně archivu.
  • Zpracovávání jednoduchých archivních rešerší.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4415 - Pracovníci evidence dat a archivů 22 191 22 347
44150 - Pracovníci evidence dat a archivů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání