Přeskočit navigaci

Referent specialista správy ve věcech archivnictví a spisové služby

Charakteristika

Referent specialista správy ve věcech archivnictví a spisové služby komplexně zajišťuje předarchivní péči a výběr archiválií ve skartačním i mimoskartačním řízení, dohled nad spisovou službou u jednotlivých původců a výkon státní správy na úseku archivnictví a spisové služby včetně správních řízení.

Činnosti

 • Dohled nad spisovnami.
 • Evidence archiválií v rámci Národního archivního dědictví.
 • Odborná publikační činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějiny správ a pomocných věd historických.
 • Projednání zabezpečení dokumentů zaniklých společností.
 • Přednášková a výstavní činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
 • Příprava opisů, výpisů a kopií z archiválií.
 • Rozhodnutí o udělení koncese k vedení spisovny.
 • Státní kontrola na úseku archivnictví a vedení spisové služby.
 • Tvorba nových metodických postupů v archivnictví a jejich ověřování v praxi.
 • Výběr archiválií ve skartačním i v mimoskartačním řízení.
 • Zpracovávání archivních rešerší.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2621 - Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů 30 165 25 098
26211 - Specialisté archiváři 00 25 024

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.