Přeskočit navigaci

Odborný archivář specialista

Charakteristika

Odborný archivář specialista komplexně zajišťuje odbornou správu a ochranu archivních fondů a sbírek a zajišťuje tvorbu komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.

Činnosti

 • Akvizice archiválií formou výběru archiválií mimo skartační řízení.
 • Evidence archiválií v rámci Národního archivního dědictví.
 • Koordinace činnosti odborných pracovišť.
 • Odborná publikační činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
 • Ochrana archivních souborů a péče o ně.
 • Přednášková a výstavní činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
 • Příprava a zpracovávání edic a soupisů archiválií.
 • Příprava opisů, výpisů a kopií z archiválií.
 • Tvorba nových metodických postupů v archivnictví a jejich ověřování v praxi.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování archiválií.
 • Zpracovávání archivních rešerší.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2621 - Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů 30 165 25 098
26211 - Specialisté archiváři 00 25 024

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání