Přeskočit navigaci

Prodavač uměleckých předmětů

Charakteristika

Prodavač uměleckých předmětů vykonává činnosti související s prodejem uměleckých předmětů a starožitností jako jsou nábytek, sklo, porcelán, keramika, zbroj, zbraně, hodiny, klenoty, šperky, bižutérie včetně upomínkových předmětů.

Činnosti

  • Inventarizace, pomocné práce při výkupu.
  • Ošetřování a čištění zboží v přiměřeném rozsahu.
  • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
  • Poskytování odborných informací o ceně, způsobu výroby, materiálu a vlastnostech se zaměřením na jedinečnost sortimentu z hlediska dějin umění, dějin užitého umění a různých forem sběratelství.
  • Příprava a úprava zboží k prodeji.
  • Realizace pohybu zboží mezi prodejnou, depozitářem a trezorem včetně zabezpečení drahých předmětů.
  • Vedení kontrolní pokladny, zajišťování hotovostních i bezhotovostních plateb.
  • Zajišťování prodejního procesu se zaměřením na předvádění zboží.
  • Zjišťování ryzosti drahých kovů.
  • Zpracování administrativy různých forem prodeje zboží.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5223 - Prodavači v prodejnách 14 620 16 396
52233 - Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků 18 713 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.