Přeskočit navigaci

Starožitník

Charakteristika

Starožitník nakupuje, připravuje k prodeji a prodává starožitnosti, předměty užitého umění jako jsou nábytek, sklo, porcelán, keramika, zbroj, zbraně, hodiny, klenoty, šperky, bižuterie, umělecké předměty, výtvarná díla.

Činnosti

 • Komunikace s experty a znalci v oboru o pravosti, ceně a původu zboží.
 • Kontrola, inventarizace, ošetřování a skladování vykoupeného zboží.
 • Manipulace se zbožím historické hodnoty, včetně kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Poradenská činnost zákazníkovi.
 • Příprava zboží k prodeji a jeho předvádění zákazníkům.
 • Realizace komisního a aukčního prodeje, zpracování příslušné dokumentace.
 • Realizace prodeje předmětů kulturní památky a kulturní hodnoty dle příslušných směrnic ČR.
 • Schvalování finančního záměru na obnovu původního stavu předmětů.
 • Uplatnění znalosti Živnostenského zákona a Obchodního zákona v praxi.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace.
 • Vedení prodejny a řízení pracovního kolektivu.
 • Výkup zboží a jeho určení z hlediska materiálu, technik a časového zařazení.
 • Zajištění vývozního povolení včetně příslušné administrativy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
52210 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání