Přeskočit navigaci

Starožitník

Charakteristika

Starožitník nakupuje, připravuje k prodeji a prodává starožitnosti, předměty užitého umění jako jsou nábytek, sklo, porcelán, keramika, zbroj, zbraně, hodiny, klenoty, šperky, bižuterie, umělecké předměty, výtvarná díla.

Činnosti

 • Komunikace s experty a znalci v oboru o pravosti, ceně a původu zboží.
 • Kontrola, inventarizace, ošetřování a skladování vykoupeného zboží.
 • Manipulace se zbožím historické hodnoty, včetně kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Poradenská činnost zákazníkovi.
 • Příprava zboží k prodeji a jeho předvádění zákazníkům.
 • Realizace komisního a aukčního prodeje, zpracování příslušné dokumentace.
 • Realizace prodeje předmětů kulturní památky a kulturní hodnoty dle příslušných směrnic ČR.
 • Schvalování finančního záměru na obnovu původního stavu předmětů.
 • Uplatnění znalosti Živnostenského zákona a Obchodního zákona v praxi.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace.
 • Vedení prodejny a řízení pracovního kolektivu.
 • Výkup zboží a jeho určení z hlediska materiálu, technik a časového zařazení.
 • Zajištění vývozního povolení včetně příslušné administrativy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
52210 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání