Přeskočit navigaci

Manažer velkoobchodního skladu

Charakteristika

Manažer velkoobchodního skladu řídí efektivní fungování celého velkoobchodního skladu a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými odděleními.

Činnosti

 • Koordinace činnosti jednotlivých oddělení a komunikace s vedoucími či jejich zástupci v rámci jednotlivých oddělení velkoskladu.
 • Navrhování a realizace investičních záměrů firmy.
 • Navrhování a realizace změn v rámci organizační a personální struktury firmy.
 • Navrhování a tvorba obchodních strategií na dané období.
 • Optimalizace finančního zdraví podniku.
 • Podílení se na marketingových aktivitách firmy.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Průběžné kontrolování dodržování finančního plánu velkoskladu a návrh případných opatření k jeho dosažení.
 • Spolupráce při navrhování a realizaci strategií pro zajištění budoucího vývoje firmy.
 • Vyhledávání možných příležitostí k posílení pozice na trhu.
 • Vyhodnocení efektivnosti logistiky firmy (např. optimalizace distribučních cest).

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 45 740 42 646
13242 - Řídící pracovníci v oblasti skladování 38 538 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání