Přeskočit navigaci

Manažer odbytu velkoobchodu

Charakteristika

Manažer odbytu velkoobchodu řídí, zajišťuje a sjednává prodej zboží z velkoskladu jednotlivým odběratelům na základě vyjednaných obchodních podmínek obou stran. Zajišťuje plynulé a efektivní řízení odbytového úseku směřující k získání nových a udržení stávajících strategických a loajálních odběratelů.

Činnosti

  • Personální vedení oddělení prodeje.
  • Pravidelné monitorování, vyhodnocování a prezentování objemu prodejů, obrátkovosti daného sortimentu a počtu zákazníků.
  • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
  • Provádění aktivního průzkumu trhu zacíleného na potenciální nové odběratele.
  • Příprava návrhů pro oddělení nákupu pro zajištění dostatečných skladovacích zásob daného sortimentu podle poptávky zákazníků za dané časové období.
  • Spolupráce s obchodními zástupci velkoskladu při sběru informací o spotřebitelích na trhu.
  • Tvorba a stanovení strategie prodeje na dané dílčí období.
  • Udržování a upevňování vztahů za pomocí vyššího stupně poskytovaných služeb vůči strategickým odběratelům.
  • Vedení oddělení odbytu velkoobchodu.
  • Vyhodnocování zjištěných dat o objemech prodejů poskytované vedení firmy a stanovení návrhů na optimalizaci složení zákazníků v interní databázi firmy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
24331 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) 00 00
24332 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 00 00
24333 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu lékařských a farmaceutických produktů 00 00
24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů 54 488 00
24335 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů 00 00
24336 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání