Přeskočit navigaci

Manažer odbytu velkoobchodu

Charakteristika

Manažer odbytu velkoobchodu řídí, zajišťuje a sjednává prodej zboží z velkoskladu jednotlivým odběratelům na základě vyjednaných obchodních podmínek obou stran. Zajišťuje plynulé a efektivní řízení odbytového úseku směřující k získání nových a udržení stávajících strategických a loajálních odběratelů.

Činnosti

  • Personální vedení oddělení prodeje.
  • Pravidelné monitorování, vyhodnocování a prezentování objemu prodejů, obrátkovosti daného sortimentu a počtu zákazníků.
  • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
  • Provádění aktivního průzkumu trhu zacíleného na potenciální nové odběratele.
  • Příprava návrhů pro oddělení nákupu pro zajištění dostatečných skladovacích zásob daného sortimentu podle poptávky zákazníků za dané časové období.
  • Spolupráce s obchodními zástupci velkoskladu při sběru informací o spotřebitelích na trhu.
  • Tvorba a stanovení strategie prodeje na dané dílčí období.
  • Udržování a upevňování vztahů za pomocí vyššího stupně poskytovaných služeb vůči strategickým odběratelům.
  • Vedení oddělení odbytu velkoobchodu.
  • Vyhodnocování zjištěných dat o objemech prodejů poskytované vedení firmy a stanovení návrhů na optimalizaci složení zákazníků v interní databázi firmy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
24331 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) 00 00
24332 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 00 00
24333 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu lékařských a farmaceutických produktů 00 00
24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů 54 488 00
24335 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů 00 00
24336 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání