Přeskočit navigaci

Manažer nákupu velkoobchodu

Charakteristika

Manažer nákupu velkoobchodu zajišťuje a sjednává obchodní zakázky mezi dodavateli zboží a velkoskladem. Zajišťuje flexibilní a operativní řízení oddělení nákupu s cílem zefektivnit celý nákupní proces a získat spolehlivé obchodní partnery za výhodných smluvních obchodních podmínek.

Činnosti

 • Komunikace s obchodními zástupci dodavatelů.
 • Komunikace s oddělením prodeje k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu.
 • Monitorovaní trhu s cílem nalezení nových dodavatelů.
 • Personální vedení oddělení nákupu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Tvorba a stanovení nákupních strategií na dané dílčí období.
 • Tvorba finančních analýz nákupů za dané časové období.
 • Vedení oddělení nákupu velkoobchodu.
 • Vyhodnocování zjištěných dat nákupů a stanovení návrhů na optimalizaci podporovaných dodavatelů v interní databázi firmy (koordinace).
 • Vyjednávání o cenách a obchodních podmínkách s dodavateli.
 • Získávání výhodnějších obchodních podmínek od strategických dodavatelů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
24331 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) 00 00
24332 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 00 00
24333 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu lékařských a farmaceutických produktů 00 00
24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů 54 488 00
24335 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů 00 00
24336 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání