Přeskočit navigaci

Psovod bezpečnostní služby specialista

Charakteristika

Psovod bezpečnostní služby specialista za pomoci vycvičeného psa v určeném prostoru vyhledává, detekuje a označuje místa výskytu zájmových látek (např. drog, akcelerantů hoření, atd.). Pracuje metodou založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen spolehlivě identifikovat i nepatrné množství zájmových látek nacházejících se v budovách, autech, v terénu, u osob, na oděvu osob apod.

Činnosti

  • Detekce akcelerantů hoření na požářišti.
  • Detekce drog v místnostech budov, autech, v terénu, v osobních věcech osob.
  • Dokumentace místa nálezu.
  • Odběr nosičů pro laboratorní vyhodnocení.
  • Odběr srovnávacího materiálu.
  • Odběr vzorků pro případné laboratorní posouzení.
  • Určení a označení místa nálezu a označení místa, kde pes ukazuje nález rezidua akcelerantu hoření.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.