Přeskočit navigaci

Ředitel vývoje

Charakteristika

Ředitel vývoje řídí a organizuje činnost útvaru vývoje, formuluje poslání, strategii a vizi útvaru. Odpovídá za plnění strategických cílů a za realizaci konkrétních vývojových projektů.

Činnosti

 • Kontrola rozpočtů a termínů u jednotlivých projektů.
 • Kontrola výsledků práce vývojových pracovníků a projektových manažerů.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Plánování strategie vývoje.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými zákazníky, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Řízení a realizace inovačních a vývojových procesů.
 • Řízení, organizace a koordinace činností na úseku vývoje a výzkumu.
 • Sdílení a uchovávání informací a know-how.
 • Sledování trendů v dané oblasti vývoje a definování nových směrů ve vývojových projektech.
 • Spolupráce na stanovení strategických cílů organizace.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace (především výroba, technologie).
 • Vedení vývojových týmů a motivace vývojových pracovníků k nacházení inovací a kreativních řešení.
 • Vytváření pracovních podmínek (SW vybavení, technické vybavení a pomůcky) a motivujícího prostředí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1223 - Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje 66 008 50 326
12231 - Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj 96 448 65 804
12239 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání