Přeskočit navigaci

Pracovník vyšší soudní podatelny

Charakteristika

Pracovník vyšší soudní podatelny zajišťuje činnosti spojené s příjmem elektronických a písemných podání došlých do organizace a zápisem nových návrhů na zahájení řízení.

Činnosti

  • Identifikace podání s příslušným informačním systémem.
  • Ověřování správnosti a platnosti elektronického podpisu a elektronických dokumentů.
  • Provádění lustrace nových návrhů.
  • Přijímání elektronicky doručených podána nových podání písemných.
  • Vedení příslušné dokumentace
  • Zápis žalob, návrhů na výkon rozhodnutí nebo nařízení exekuce, obžalob, návrhů na potrestání do příslušných rejstříků a dalších evidenčních pomůcek.
  • Zapisování nových osob a jejich aktualizace v seznamu jmen.
  • Zapisování nových skutečností do tzv. evidenčních pomůcek.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3342 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 25 402
33420 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.